אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הועדה המקומית מרחבית לתכנון ובניה  "מצפה אפק" מזמינה הצעות מועמדים/ות לתפקידים הבאים:
1. מפקח/ת בניה בדרגה התחלתית 38 הנדסאים/מהנדסים/מח"ר
2. אדריכל/ית לבדיקת תכניות בנין עיר בדרגה התחלתית 40 מהנדסים
3. מזכיר/ת מדור פיקוח בדרגה התחלתית 7 מינהלי
לפרטים נוספים 


mainpicmainpic

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.