12217

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מצפה אפק

12216
12244
12245
 • עדכון בנושאים מתן שירותים בתחום גני תקווה

  שר האוצר חתם על צו התכנון והבניה (גני תקווה) התשע"ח – 2018 לפיו גבולות השיפוט של המועצה המקומית גני תקווה יהוו את מרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה גני תקווה.

  הצו פורסם ברשומות בתאריך 29.1.2018 ונכנס לתוקף מהתאריך 31.01.18.

  אי לכך ובהתאם לזאת, הוועדה המקומית מצפה אפק אינה מוסמכת יותר  לטפל בכל עניין הקשור לגני תקווה לרבות תכניות מפורטות, בקשות למידע, בקשות להיתר, אישורים לטאבו וכד'.

  במידת הצורך, יש לפנות לוועדה המקומית גני תקווה או מחלקת ההנדסה במועצת גני תקווה, לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר האינטרנט של המועצה גני תקווה 

  להלן קישור לצו הפרסום בעניין זה.

תשלום עבור דף מידע ואישור לטאבו

תשלום עבור דף מידע ואישור לטאבו יש לבצע אך ורק דרך אתר האינטרנט של הוועדה, לא ניתן לשלם במשרדי הוועדה

 

"קול קורא"

"קול קורא" בנושא עבירות בניה

 

תמונת נוף אווירי של באר יעקב

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.