12217

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מצפה אפק

12216
12244
12245
 • הודעה לציבור

  הועדה המקומית מצפה אפק שותפה לפיילוט שעורך מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י) לאישור מדידות כתנאי להגשה בקשה לתיק מידע.
  החל מה-16/06/19  כל בקשה לתיק מידע יכלול אישור מקוון של מפת המדידה ע"י מפ"י.
  על כל מודד ומבקש תיק מידע לפעול לפי הנחיות בקישורים: 

  מפ''י
  מנהל התכנון

 • הודעה על שינוי בארגון וחלוקה בוועדות ערר מרכז

  הרינו להודיעכם כי חלו שינויים בארגון וחלוקה של ועדות ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז.

  למידע נוסף ופירוט החלוקה המלא

תשלום עבור דף מידע

תשלום עבור דף מידע יש לבצע אך ורק דרך אתר האינטרנט של הוועדה, לא ניתן לשלם במשרדי הוועדה

 

"קול קורא"

"קול קורא" בנושא עבירות בניה

 

תמונת נוף אווירי של באר יעקב

חדשות

 • הנחיות עדכניות בנוגע להתנהלות הוועדה בצל מגיפת הקורונה מתאריך 23.3.20

  עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הועדה.

  ניתן להשאיר חומר לטיפול בתיבת דואר יוצא/ נכנס, בתיאום עם הגורם הרלבנטי.

  פניות בדוא"ל או בהודעה לנייד: 050-2394788

  הועדה תפעל לתת מענה יעיל ומהיר ככל הניתן.

  לצורך רצף תפקודי של הועדה נקבעו תחומי פעילות של הועדה, אשר יטופלו ע"י צוות עובדים כמפורט:

  תחום פעילות

  גורם מטפל

  יו"ר הועדה

  משה פרץ

  מהנדסת ועדה

  רויטל קסטרו

  יועמ"ש ותובע הועדה

  מת'קאל סמארה

  מידע, תכנון מחשוב פניות ציבור

  שי אדלר

  תכנון

  אורלי יהושע קינן

  רישוי

  רינה ג'יבלי, אפרת בלוך

  פיקוח

  דני לוי, אלי סופר

  העברה בטאבו

  איילה דדוש

  הנהח"ש

  ענת כהן

   

 • 30/11/2017

  חדש באתר הוועדה, מהיום ניתן לעיין בהיתרי הבנייה באתר הוועדה בעמוד רישוי בניה

 • 08/01/2017

  עררים שיוגשו החל מתאריך 01.01.2017 על החלטות הוועדה ידונו בפני ועדת ערר מרכז 1 בכתובת: רחוב מוצקין 19 רמלה 72204, טלפון 08-9216466, פקס 08-9216467

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.