12217

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מצפה אפק

12216
12244
12245
  • עדכונים

תשלום עבור דף מידע ואישור לטאבו

תשלום עבור דף מידע ואישור לטאבו יש לבצע אך ורק דרך אתר האינטרנט של הוועדה, לא ניתן לשלם במשרדי הוועדה

 

"קול קורא"

"קול קורא" בנושא עבירות בניה

 

תמונת נוף אווירי של באר יעקב

חדשות

  • 30/11/2017

    חדש באתר הוועדה, מהיום ניתן לעיין בהיתרי הבנייה באתר הוועדה בעמוד רישוי בניה

  • 08/01/2017

    עררים שיוגשו החל מתאריך 01.01.2017 על החלטות הוועדה ידונו בפני ועדת ערר בראשות עו"ד יריב אבן חיים בכתובת רחוב הרצל 59 בית רוחם קומה 4 רמה. טלפון 08-6535230, פקס 08-6535233

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.