מדריך לקבלת היתר בניה

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

 

מסמכים נדרשים לתשלום פיקדון עבור בקשה להיתר - בקשות 101 - עם/בלי הקלות

  • גרמושקה חתומה ע"י מבקש/ בעלים/ עורך/ מהנדס
  • הוכחת בעלות- נסח טאבו

 

מידע לנושא הסכמה מיידית של רשות מקרקעי ישראל