טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
234.5148
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.350 לוחות קולטי שמש במתקן פוטו וולטאי מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.360 לוחות קולטי שמש במתקן פוטו וולטאי - מעל 10,000 מ"ר מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה שלא למטרות הקמת בניין מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.505 עבודות כרייה וחציבה להטמנת פסולת מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.27
אגרות שונות אגרת מידע 3.00.01 אגרת מידע (מגרש) אחד 198.00 198.00